projektoval:ved.projektant:      Ing. Jaromír Havlíček - Projka s.r.o
Ing. Jaromír HavlíčekIng. Jaromír Havlíček
OÚ: PísekMÚ: Písek
Investor: Pečovatelská služba a jesle Města Písku
Rekonstrukce stravovacího a společenského střediska pro důchodce, nábřeží 1. máje 2142, Písek
Tel. +420 777 906 777, email: info@projka.cz
Realizace: stavba ukončena a zkolaudována v roce 2012
Stupeň dokumentace: stavební povolení
Popis stavby: Původně velkorysý záměr na celkovou rekonstrukci budovy z konce 70. let minulého století musel být omezen na nezbytné úpravy pro zpřístupnění prostorů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a další rozšíření služeb.
Rekonstrukce stravovacího a společenského střediska pro důchodce, nábřeží 1. máje 2142, Písek
Copyright (c) - Ing. Jaromír Havlíček 2011