projektoval:ved.projektant:      Ing. Jaromír Havlíček - Projka s.r.o
Ing. Jaromír HavlíčekIng. Jaromír Havlíček
OÚ: PísekMÚ: Písek
Investor: Wittmann CZ spol. s r.o.
Areál firmy Wittmann CZ na p.č. 2614/2 k.ú. Nepodřice
Tel. +420 777 906 777, email: info@projka.cz
Realizace: stavba ukončena a zkolaudována v roce 2011
Stupeň dokumentace: územní rozhodnutí, stavební povolení
Popis stavby: Novostavba administrativní budovy s montážní halou pro firmu s působností v České a Slovenské republice. V projektu byly použity moderní technoligie výstavby s ohledem na současné požadavky na tepelné vlastnosti materálů, komfortní a přitom ekonomický i ekologický provoz. Objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla. Bylo nutno vybudovat novou čističku odpadních vod.
Areál firmy Wittmann CZ na p.č. 2614/2 k.ú. Nepodřice Areál firmy Wittmann CZ na p.č. 2614/2 k.ú. Nepodřice Areál firmy Wittmann CZ na p.č. 2614/2 k.ú. Nepodřice
 
Areál firmy Wittmann CZ na p.č. 2614/2 k.ú. Nepodřice Areál firmy Wittmann CZ na p.č. 2614/2 k.ú. Nepodřice
Copyright (c) - Ing. Jaromír Havlíček 2011