Foto projektu

Příklad projektu z poslední doby: Areál firmy Wittmann - viz. reference

Projektová kancelář Ing.Jaromír Havlíček-Projka s.r.o.

   Firma s tradicí od roku 1992, kdy vznikla projektová a inženýrská kancelář Projka s.r.o. složená z projektantů - bývalých pracovníků projekce pletařského průmyslu v Písku. Postupně došlo k osamostatnění jednotlivých členů při zachování vzájemné spolupráce. Ing. Jaromír Havlíček, od roku 1995 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby se zpočátku podílel a později byl vedoucí projektant na mnoha stavebních projektech v regionu i mimo něj. Nabízí ve spolupráci se všemi profesemi kompletní dodávku projektové dokumentace všech stupňů. Rozsah činnosti je od vypracování záměru, studie, podkladů pro územní rozhodnutí, projektu pro stavení povolení, realizační dokumentace po autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení. Zároveň je možno svěřit firmě vyřízení všech povolení, vyjádření a jednání na úřadech.

   Pokud plánujete výstavbu "na zelené louce", nebo rekonstrukci, rozšíření Vaší firmy, řešení bydlení, dispoziční úpravy, statické řešení obraťte se na mne, rád Vám připravím finanční a termínovou nabídku.

                                                    Ing. Jaromír Havlíček

Ing.Jaromír Havlíček
    PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB       STATIKA STAVEB     INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 • novostavby, rekonstrukce
 • stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy
 • průmyslové stavby
 • administrativní budovy
 • stavby pro rekreaci
 • stavby pro ubytování
 • stavby sociálních služeb
 • stavby pro kulturu
 • stavby občanského vybavení
 • stavby pro zdravotnictví
 • snižování energetické náročnosti budov
 • statické výpočty
 • konstrukční výkresy
 • vyřízení stavebního povolení včetně nutných vyjádření
 • konzultační činnost
 • studie
 • autorský dozor
Copyright (c) - Ing. Jaromír Havlíček 2011